Ui工具包 ·

极简iOS界面套件 路线app界面 iOS UI套件 Routes iOS UI Kit

资源编号:

14274

资源中文名称:

路线app界面iOS UI套件

资源英文名称:

Routes iOS UI Kit

适用软件/版本:

Ps/Sketch等

资源大小:

压缩包627.2MB

资源格式:

.ai/.sketch

资源特点:

 

100+超多屏 

 20+图标 ✔

简约设计 

 Sketch兼容 

 Photoshop兼容 

 

资源简介:

 

这是路线 - 就在你面前。路线是一个大的iOS UI工具包,充满了漂亮的UI元素,组织成100多个定性屏幕。路线是关于让我们开心的事情 - 关于旅行,沟通和花钱在美好的事情上。这是关于自由的感觉。

 

极简iOS界面套件 路线app界面 iOS UI套件 Routes iOS UI Kit Ui工具包 第1张 极简iOS界面套件 路线app界面 iOS UI套件 Routes iOS UI Kit Ui工具包 第2张 极简iOS界面套件 路线app界面 iOS UI套件 Routes iOS UI Kit Ui工具包 第3张 极简iOS界面套件 路线app界面 iOS UI套件 Routes iOS UI Kit Ui工具包 第4张 极简iOS界面套件 路线app界面 iOS UI套件 Routes iOS UI Kit Ui工具包 第5张 极简iOS界面套件 路线app界面 iOS UI套件 Routes iOS UI Kit Ui工具包 第6张

相关下载

点击下载

参与评论