C4D材质贴图合集 Cinema4dmat com Material Pack for C4D

C4D材质贴图合集 Cinema4dmat com Material Pack for C4D 材质预设 第1张

资源编号:

27583

预设中文名称:

C4D材质贴图合集

预设英文名称:

Cinema4dmat com Material Pack for C4D

适用软件/版本:

C4D R14 - R19及以上

大小:

1.08GB

格式:

.c4d

语言:

 /

简介:

本C4D材质由cinema4dmaterials机构出品的Cinema4dmat com Material Pack for C4D,C4D材质贴图合集,大小:1.04 GB,格式:c4d,包含多个类型不同的材质。

 

 

相关下载

点击下载

参与评论