app设计 ·

健康/健身/运动类app界面设计UI套件 Foxy Fitness UI Kit

健康/健身/运动类app界面设计UI套件 Foxy Fitness UI Kit app设计 第1张

资源编号:

50566

资源中文名称:

健康/健身/运动类app界面设计UI套件

资源英文名称:

Foxy Fitness UI Kit

适用软件/版本:

Sketch等

资源大小:

9.8MB

资源格式:

.sketch

资源特点:

/

 

资源简介:

 

Foxy Fitness App UI Kit是一套20多个移动应用程序屏幕,附带简洁易用,可帮助您更快,更轻松地设计应用程序界面。每个屏幕都是完全可定制的,在Sketch中手工制作 文件中的图像仅用于演示。你可以替换它。

健康/健身/运动类app界面设计UI套件 Foxy Fitness UI Kit app设计 第2张 健康/健身/运动类app界面设计UI套件 Foxy Fitness UI Kit app设计 第3张 健康/健身/运动类app界面设计UI套件 Foxy Fitness UI Kit app设计 第4张 健康/健身/运动类app界面设计UI套件 Foxy Fitness UI Kit app设计 第5张 健康/健身/运动类app界面设计UI套件 Foxy Fitness UI Kit app设计 第6张 健康/健身/运动类app界面设计UI套件 Foxy Fitness UI Kit app设计 第7张

相关下载

点击下载

参与评论