app设计 ·

社交宠物应用程序UI工具包 Social Pets App UI Kits

社交宠物应用程序UI工具包 Social Pets App UI Kits app设计 第1张

资源编号:

51489

资源中文名称:

社交宠物应用程序UI工具包

资源英文名称:

Social Pets App UI Kits

适用软件/版本:

Fifma/Xd/Sketch等

资源大小:

252MB

资源格式:

.fig/.xd/.sketch

资源特点:

/

资源简介:

 

Social Pets App是一款高品质的UI套件,包含20多种基于社交媒体的应用程序屏幕,可帮助您开发具有出色设计的应用程序。该套件以这样的方式创建,以便所有组件都可完全自定义。所有图层和符号都是组织良好的。

社交宠物应用程序UI工具包 Social Pets App UI Kits app设计 第2张 社交宠物应用程序UI工具包 Social Pets App UI Kits app设计 第3张 社交宠物应用程序UI工具包 Social Pets App UI Kits app设计 第4张 社交宠物应用程序UI工具包 Social Pets App UI Kits app设计 第5张 社交宠物应用程序UI工具包 Social Pets App UI Kits app设计 第6张 社交宠物应用程序UI工具包 Social Pets App UI Kits app设计 第7张 社交宠物应用程序UI工具包 Social Pets App UI Kits app设计 第8张

相关下载

点击下载

参与评论